www.europeanbridges.com

 

EBC kursi 2014.pavasaris

 

 

Dokumenti un saites

Sazinieties ar mums

 

Documents, Articles and Links Contact Us

JAUNUMI

European
Bridges
Consulting (Finland)
 
 PIC NO: 944175400

Projekta vadība

 

EBC sniedz konsultācijas projektu vadībā, kas ietver

 

Projektu plānošanu

Projektu organizēšanu

Komandas veidošanu

Tikšanās organizēšanu un vadīšanu

Novērtēšanu un izplatīšanu

Līguma veidošanu un finansējuma vadību

 

Materiāls par projektu vadība:

 

http://www.european-project-management.eu/

Mūžizglītības programma – vadlīnijas pieteicējiem, priekšlikumi un pieteikumu veidlapas

 

http://ec.europa.eu/education

Ja meklējat skolotāju
profesionālās pilnveides apmācības kursu vadītāju - Comenius datu bāze atrodama šeit:

 

http://ec.europa.eu/education/ trainingdatabase

Socrates Nacionālās aģentūras kontaktinformāciju meklējiet

http://ec.europa.eu/contact/index_en.htm

Eurydice mājaslapa, kura ietver informāciju par izglītību Eiropā

http://www.eurydice.org/