www.europeanbridges.com

 

EBC kursi 2014.pavasaris

 

 

Dokumenti un saites

Sazinieties ar mums

 

Documents, Articles and Links Contact Us

JAUNUMI

European
Bridges
Consulting (Finland)
 
 PIC NO: 944175400

Vērtēšana un analīze

Vērtēšana un izplatīšana ir svarīga kursu sastāvdaļa lai pilnveidotu kvalitāti un ietekmi uz projekta rezultātiem un produktiem. Tie ir svarīgi procesi jau projekta attīstības laikā. Tas nozīmē, ka vērtēšana un tālāknodošana notiek pastāvīgi un nepārtraukti.

 

EBC konsultē par:

 

EBC izvērtē visus projektus un to rezultātus.